Ethics.be   
Herman De Dijn op Faceboook
 
Curricullum Herman De Dijn   Publicaties Herman De Dijn   Emeritaat   Contact
 
Spinoza - Hume
Deellijst publicaties Spinoza & Hume van Professor Herman De Dijn (wordt regelmatig bijgewerkt). Klik hier voor het consulteren van de huidige deellijst. (PDF-bestand bijgewerkt tot begin 2014).

Alle bijdragen zijn copyright Herman De Dijn. Indien de referentie betreffende oorspronkelijke publicatie is aangegeven dient men die bij citaties over te nemen.

Publicaties  Spinoza
Naturalismus und Demokratie. Spinozas „Politischer Traktat“ im Kontext seines Systems. Ein Kommentar.
Miracles and the distinction between philosophy and theology
Galileo and Spinoza: Reading the Book of Nature and Reading the Bible (unpublished)
Reading guide to the Tractatus de intellectus emendatione
Reading Guide for Spinoza`s Ethics Parts I - V
Reading Guide for Spinoza`s Tractatus Politicus ch. 1-5
Artikel Campuskrant: Herman De Dijn over de roos van Spinoza
Spinoza on Knowledge and Religion
Spinoza, wisdom and academic education
De uitgelezen Spinoza
Troost zonder hoop
Theory and practice and the practice of theory
Ethiek van de actieve emoties van de nieuwe Adam
Ethica III: Over de aard en de oorsprong van de affecten
Recht is macht. Ontmaskering van de autoriteit?
Benedictus de SPINOZA
Geluk is niet het loon voor de deugd, maar de deugd zelf
Ethics IV: the ladder, not the top.
Ethiek als geneeskunde van de geest
Consolation sans espoir : l’actualité et l’importance de Spinoza
Comfort without Hope
De blijvende aansprekingskracht van Spinoza
Spinoza en de onttovering door de moderne wetenschap

Publicaties  Hume
David Hume: filosoof van de menselijke natuur
Hume’s non-reductionist philosophical anthropology
Promise and Ritual: profane and sacred symbols in Hume’s philosophy of religion
Is Hume an Atheist? Response to Richard Hodgson

Bijdragen over Herman De Dijn over Spinoza:
  • Wiep VAN BUNGE, "Geleerd Spinozisme in Nederland en Vlaanderen", in: Tijdschrift voor Filosofie 71/1 (2009), p. 11-36.


  • Zie ook: Theo VAN DER WERF (red.), Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza . Mededelingen vanwege Het Spinozahuis 93, Uitgeverij Spinozahuis, 2009.
Bijdragen van het colloquium 'Spinoza and Hume on Religion'
  • De Bijdragen gehouden op het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte - K.U. Leuven op 16-17 october 2008 ter gelegenheid van het emeritaat van Professor De Dijn zullen verschijnen in afleveringen van het Tijdschrift voor Filosofie 2010 en 2011. De bijdragen over Hume zijn verschenen in het Hume-nummer van het Tijdschrift voor Filosofie 72:3 (2010); de bijdragen over Spinoza in het Spinoza-nummer van hetzelfde Tijdschrift voor Filosofie 74:2 (2012)
Terug  naar  Herman De Dijn
© 2017 - Herman De Dijn - p/a HIW, Kardinaal Mercierplein 2 - 3000 Leuven - Telefoon +32(0)16.326344 contact