Ethics.be   
Herman De Dijn op Faceboook
 
Curricullum Herman De Dijn   Publicaties Herman De Dijn   Emeritaat   Contact
 
Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.
In 1994 analyseerde Herman De Dijn de post- of laatmoderne tijd in zijn boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken). Het boek had een dubbele opzet: 1) pogen te begrijpen wat de mens en de samenleving toen centraal bezighield: zelfbeschikking en maakbaarheid; 2) de gevolgen van die obsessies nagaan voor zingeving, ethiek, politiek, de verhouding tot traditie en gezag, en in het algemeen voor datgene wat de basis is van alle individuele en collectieve leven, het vertrouwen. Op elk van die gebieden tekenden zich drastische transformaties af en stelde zich de vraag: hoe overleven we de ontbindende kracht van een narcistische en individualistische vrijheid?

Twintig jaar later ging De Dijn na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd was. Dat resulteerde in zijn recente boek Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd (2014). De analyses van nu bevestigen alleen maar de analyses van toen. De fundamentele vraag van toen blijft gelden: hoe overleven we de negatieve vrijheid, een vrijheid die leidt tot activisme of depressie? Een vrijheid die paradoxaal genoeg samengaat met disciplinering, bureaucratisering en vermarkting van haast alle levensdomeinen.

Hoewel in 1994 de omvang van de transformatie van het individuele en collectieve leven nog niet helemaal zichtbaar was, loont het de moeite de analyses van toen opnieuw toegankelijk te maken. In de nieuwe nabeschouwing Twintig jaar later legt De Dijn de band tussen de twee boeken en licht hij toe hoe zijn pleidooi van toen voor de herontdekking van ‘traditionele’ waarden als vertrouwen, overgave, traagheid en redelijkheid overeind blijft. In een vooruitblik op de toekomst vervolledigt hij zijn maatschappijkritische analyses met bedenkingen over een bijkomende problematiek die in geen van beide boeken voldoende aan bod kwam: hoe de beheersingsmentaliteit nu ook de vorm dreigt aan te nemen van technologische pogingen tot enhancement en transhumanisme.
Uitgeverij Pelckmans
ISBN 978-90-289-7899-7
Terug  naar  Herman De Dijn
© 2017 - Herman De Dijn - p/a HIW, Kardinaal Mercierplein 2 - 3000 Leuven - Telefoon +32(0)16.326344 contact